امیرحسین الماسی

مشاور و مدرس بازارایابی و فروش

بایگانی برچسب «لوازم خانگی»

امروزه، سازمان های می توانند در عرصه رقابت بیش از پیش موفق باشند که نیازها و خواسته های مشتریان خود را بیش از پیش شناسایی نموده باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبلیغات بر رضایت و …

رفتار مصرف کننده به صورت تصمیم‌گیری و اقداماتی که بر خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد، به شکلی گسترده تعریف می‌شود. آشنایی با عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان، به فروشندگان لوازم خانگی کمک می‌کند تا راهکارهای بازاریابی خود را …