امیرحسین الماسی

مشاور و مدرس بازارایابی و فروش

بایگانی برچسب «بازاریابی سیاسی»

علی رغم کشمکش‌های بسیار بازاریابی وارد ادبیات تبلیغات انتخاباتی و سیاسی شده است و بسیاری از رهبران سیاسی و حکومت های دنیا از آن استفاده می‌کنند چرا که امروزه دموکراسی های قدیمی جهان شاهد سست شدن بنیان‌های …

21 مهر 1398