امیرحسین الماسی

مشاور و مدرس بازارایابی و فروش

بایگانی برچسب «اصول بازاریابی»

بازاریابی، شامل چهار عنصر کلیدی است که به 7P معروف هستند: 1. کالا یا خدمت این متغیر کلیه عوامل مربوط به محصول واقعی را که برای مصرف کننده مشهود است توصیف می کند. 2. توزیع یا محل …

21 مهر 1398