امیرحسین الماسی

مشاور و مدرس بازارایابی و فروش

بازاریابی سیاسی

علی رغم کشمکش‌های بسیار بازاریابی وارد ادبیات تبلیغات انتخاباتی و سیاسی شده است و بسیاری از رهبران سیاسی و حکومت های دنیا از آن استفاده می‌کنند چرا که امروزه دموکراسی های قدیمی جهان شاهد سست شدن بنیان‌های اساسی خود یعنی کاهش مشارکت عمومی در انتخاب‌های سیاسی هستند که دلیل این امر را شاید بتوان ناتوانی این دموکراسی‌ها در جلب حمایت عمومی نسبت به فرایندهای سیاسی دانست.

بعضی صاحب نظران معتقدند «استفاده از بازاریابی به احزاب و دولت ها امکان می‌دهد علاقه‌مندی‌ها و نیازهای متنوع رای دهندگان و مردم را از طریق تحلیل‌های بازاریابی، برنامه ریزی، اجرا و کنترل کمپین های انتخاباتی و سیاسی بهتر از پیش شناسایی کنند». به نظر آنها هدف اصلی بازاریابی سیاسی توانمند کردن احزاب سیاسی، دولت‌ها، رأی دهندگان و مردم برای اتخاذ بهترین و راضی کننده ترین تصمیم‌هاست.

همچنین از آنجا که بازاریابی استفاده کارا از منابع را امکان پذیر می‌کند بنابراین اطلاعات ارزشمندی برای کاندیداها، حکومت‌ها، رأی دهندگان و مردم فراهم می‌آورد که موجب تقویت پاسخگویی در فرایند سیاسی می‌شود و به عقیده کاتلر در بازار سیاست، کاندیداها و احزاب سیاسی، دولت‌ها و حکومت‌ها به دنبال فروش ایده‌ها و عقاید خود به مشتری‌ها یا همان رأی دهندگان و عموم اقشار جامعه هستند.

به باور موافقان استفاده از روش های بازاریابی در سیاست ورود فنون بازاریابی به دنیای انتخابات، منجر به تغییر اساسی در روش ارائه و معرفی سیاستمداران و احزاب به جامعه و همچنین باعث شناخت بیشتر مردم از دولت‌ها و حکومت‌هایشان شده است.

نفوذ تکنیک‌های بازاریابی به دنیای انتخابات به تغییر اساسی در روش ارائه و معرفی سیاستمداران و احزاب به جامعه رأی دهندگان منجر شده است و امروزه نحوه ارائه مطالب یا به عبارتی سبک عرضه پیام سیاسی به مهم‌ترین مسئله در تبلیغات سیاسی تبدیل شده است و پیروز شدن در مناظره‌ها فقط با داشتن دانش کافی و برنامه های مطلوب امکان‌پذیر نیست و این کار مستلزم توانایی در انتخاب و انتقال مفاهیم موردنظر به رأی دهندگان و داشتن سبک انتخاباتی مناسب است.

21 مهر 1398

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.