دانلود فایل کلاس اصول بازاریابی

بازاریابی سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن، امکان ایجاد نام تجاری توانمند و تصویر ذهنی مثبت، کسب شهرت و اعتبار، تامین رضایت مشتریان و به طور کل...

خلاصه کتاب مدیریت تجربه مشتری

- نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد شرکتهایی که پول و وقت خود را در مدیریت تجربه ی مشتری سرمایه گذاری کرده اند، افزایش میزان رضایت مشتری، افزایش ف...

ارزش

ماهیت ارزش چیست؟ ماهیت ارزش از زمان ارسطو تا به حال مورد بحث بررسی قرار گرفته است و بخش عظیمی از آن مربوط به معنی ارز...

فروش صنعتی

تعریف فروش فروش یکی از عوامل زیرمجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهائی‌ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است ولی در عین حال ش...

خلاصه کتاب فروش به مثابه امری انسانی

در زیر خلاصه کتاب فروش به مثابه امری انسانی نوشته دنیل پینک را که در شماره 11 مجله ره آورده مدیریت چاپ شده است آورده ام ...

دانلود فایل کلاس فروش صنعتی

امروزه بسیاری از شرکت های شناخته شده در بازارهای مصرفی، تصمیم گرفته اند وارد بازارهای صنعتی نیز شوند. شرکت پروکتل اند گمبل تصمیم گرفته است از تجارب...