دانلود فایل کلاس اصول بازاریابی

بازاریابی سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن، امکان ایجاد نام تجاری توانمند و تصویر ذهنی مثبت، کسب شهرت و اعتبار، تامین رضایت مشتریان و به طور کلی موفقیت کسب و کار وجود ندارد. بازاریابی فرایندی است که به کمک آن در هر جامعهی رقابتی امکان تحقیقات، تکوین و تولید کالا و خدماتی که مشتریان واقعا خواهان آنند، قیمت گذاری صحیح، توزیع اثربخش، اطلاع رسانی هدفمند، نظارت بر مراحل مختلف این فرایند و رقابت سالم فراهم می شود. به کمک بازاریابی است که منابع محدود به بهترین صورت ممکن به مصارف بهینه یعنی تامین نیازهای در حال تغيير مشتریان اختصاص می یابد. این روزها، در جوامع رقابتی، کالا به حد کافی وجود دارد. این تعداد مشتریان است که اندک است! پیش تر، بنگاهها در کمین شکار مشتری بودند و اکنون به برکت قابلیت های اینترنت مشتریان به شکارچی تبدیل شده اند. بنگاه ها یکی پس از دیگری کلیکی می شوند و این ها فقط بخشی از تحولاتی است که می طلبد بنگاهها، اگر خواهان پیشی گرفتن از رقبای خود هستند، ضمن پایبندی به استفاده از اصول بازاریابی نوین که سلامتی و رشد روز افزون آن ها را تضمین می کند، همواره برای بهتر عمل کردن در اندیشهی تجدیدنظر در راهبردهای بازاریابی خود نیز باشند فیلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ در کتاب اصول بازاریابی با ارایه ی مجموعه ای از اصول و مفاهیم علمی و نظری، موارد مطالعه ی واقعی، راهکار ها و راهبردهای داستانها و مثال های بازاریابی و هشدارها و رهنمودها به ما می آموزند که برای موفقیت چگونه باید به مشتریان فایده رسانی کنیم، چگونه باید نام های تجاری توانمند داشته باشیم و چگونه باید در عین احساس مسئولیت اجتماعی بازاریابی کنیم.

 

برای دانلود فایل تدریس اصول بازاریابی اینجا کلیک کنید